Mijn diensten

Juridisch advies

In zakelijke verhoudingen en geschillen tussen ondernemingen en/of burgers zijn de financiële belangen vaak groot. Afspraken zijn gemaakt, contracten getekend, zekerheden aan de bank verstrekt, alles lijkt in orde te zijn. En toch gaat het mis, ineens of geleidelijk. Een van de partijen vat een afspraak anders op dan een ander, rechtsregels blijken te botsen, de markt verandert of zakt in of een crisis breekt uit. Pas dan wordt duidelijk waar de afspraken en regels toe leiden…

Juridisch advies in ingewikkelde kwesties
Tekstschrijven of nakijken?

Tekst schrijven of nakijken?

U wilt dat uw boodschap aankomt bij de lezer, bijvoorbeeld die van uw website. Een goede tekst kan dat bewerkstelligen. Bij een minder goede klikt de klant na twee seconden weg. Leidt de tekst tot verwarring, dan zet u de klant op het verkeerde been. Een voorbeeld: een landelijk dagblad meldt dat ‘beslag wordt gelegd op miljoenen jachten’. Dat is een omvangrijke klus, denkt de lezer. Bedoeld zijn natuurlijk ‘miljoenenjachten’. Het is maar één spatie, maar het effect op uw lezer – uw klant – is groter dan u wellicht denkt.

Kennis bijspijkeren?

Bijblijven in de snel veranderende wereld van het recht is een basisvereiste. Bovendien, u dient jaarlijks uw PO-punten te behalen. Voor tal van cursussen en lezingen op het terrein van het burgerlijk recht, het Europees recht en het internationaal privaatrecht kunt u bij mij terecht.
Kennis bijspijkeren | Cursussen privaatrecht, Europees recht, Internationaal privaatrecht.

mr. dr. Roel Westrik

Concrete problemen blijvend oplossen. Mensen en organisaties helpen met goede en werkbare oplossingen, of met aanzetten daartoe. Praktijkkwesties hoeven niet lang te slepen of ‘onoplosbaar’ te lijken.

Roel Westrik