Meer informatie

Juridisch ingewikkelde kwestie?

Ik los ‘m graag voor u op,
blijvend als het even kan.

Voor complexe zaken ‘mag je mij ’s nachts wakker bellen’. Personen en bedrijven kunnen helpen met een heldere analyse, gericht advies en waar mogelijk gerichte oplossingen, dat is voor mij het doel van rechtsbeoefening in de zakelijke markt. Het recht moet evenwicht brengen waar belangen botsen. Juridisch kunnen kwesties heel ingewikkeld zijn; juist daar bewijzen de fundamenten van het recht hun waarde. Waar (veel) belangen samenkomen, zijn juridisch ingewikkelde kwesties nooit ver weg.

U kunt hierbij betrokken zijn als directeur-bestuurder, als schuldeiser, borg of hoofdelijk schuldenaar, als pandhouder, pandgever, als overheid of als juridisch adviseur. U heeft tal van vragen. De twee belangrijkste zijn:
1. Wie krijgt zijn geld en wie moet betalen?
2. Kan de juridische kluwen (ooit) ontward worden?

Gek genoeg is ‘het recht’ hier oorzaak én (route naar) oplossing. Hetzelfde recht dat verschillende belangen beschermt en zo de kluwens en de complexiteit doet ontstaan, moet ook de uitweg uit de impasses bieden. Gaat dat lukken?

Zeker. Ons rechtsstelsel is zo goed ontwikkeld, dat een antwoord of een uitweg uit een juridische kluwen (bijna) altijd te vinden is. Is meer dan één antwoord mogelijk, dan worden in ieder geval de onderscheiden posities duidelijker. Partijen kunnen hun respectieve standpunten dan beter begrijpen en daardoor beter uitonderhandelen. Dit begrip over en weer brengt een vergelijk vervolgens dichterbij.

Het is hier dat ik u graag wil bijstaan in het vinden van een weg uit een patstelling, kluwen of kwestie waarin u zich bevindt. U kent uw belang het beste, ik ben thuis in Nederlands privaatrecht, Europees recht, internationaal privaatrecht en in de origines van die gebieden.

mr. dr. Roel Westrik

Concrete problemen blijvend oplossen. Mensen en organisaties helpen met goede en werkbare oplossingen, of met aanzetten daartoe. Praktijkkwesties hoeven niet lang te slepen of ‘onoplosbaar’ te lijken.

Roel Westrik