Blog 3. Liquidatie, kansen en werkelijke waarde

Blog 3. Liquidatie, kansen en werkelijke waarde

Dit derde blog gaat over liquidatie, kansen en werkelijke waarde.

Zodra een faillissement wordt uitgesproken bij een ‘toestand van opgehouden zijn te betalen’, vindt een negatieve reeks van handelingen plaats. Die reeks is in één woord te vatten: liquidatie.

Liquidatie betekent in het faillissementsrecht dat alle bezittingen van een persoon of onderneming worden verkocht, te gelde gemaakt. Alle personeel wordt ontslagen, een vennootschap (bijvoorbeeld een B.V.) wordt ontbonden. Er blijft niets over. Faillissement is traditioneel vernietiging van kapitaal en arbeid. In onze tijd is het nog meer vernietiging van kennis en kansen.

De algehele ontbinding en onttakeling is het klassieke doel van faillissement. Het heeft geen zin om door te gaan wanneer economische levensvatbaarheid ontbreekt. Op een toename van schulden zit niemand te wachten. Een zelfreinigende werking van ‘de markt’ – de zwakke broeders vallen vanzelf om – is de rechtvaardiging van dit doel.

In 1893, toen de huidige Faillissementswet werd ingevoerd, kon de wet ook gericht zijn op bezittingen die reëel, bestaand en stoffelijk waren, althans daarop terug te voeren. Te denken is aan gebouwen, inventaris en geld of, later, een positief banksaldo. Tegenover de waarde daarvan stonden dan schulden.

Ondernemingen van nu zijn echter veel méér dan dat. Kennis en hoogwaardige techniek zijn nu de belangrijkste activa. Wat is de werkelijke waarde? Deze abstracte bezittingen fluctueren vaak dagelijks in waarde. Zij zijn onderhevig aan krachten in de markt, die ook dagelijks kan veranderen. Het woord ‘gasprijs’ spreekt inmiddels boekdelen. Het begrip ‘schulden’ wordt anno nu ook anders gelezen. Ondernemingen die voor 100% gefinancierd werden met geleend kapitaal, kwamen in 1893 vermoedelijk nog weinig voor.

Moet in die werkelijkheid niet méér worden gekeken naar kansen en werkelijke waarde, ook wanneer het slecht gaat, omdat tegenspoed bijna uit de aard der zaak – lees: de moderne samenleving – morgen alweer voordeel kan betekenen?

(Wordt vervolgd).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *