Juridisch advies

Juridisch advies

Claims van partijen gaan in het goederenrecht terug op rechtsposities die wettelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in het gesloten systeem van zakelijke rechten of in titel 3.10 van het Burgerlijk Wetboek (‘Verhaalsrechten op goederen’). Nog niet eens zo heel lang geleden werd het eigendomsrecht – waarvan die zakelijke rechten zijn afgeleid – zelfs als een soort grondrecht gezien.
Daarbij – daardoor – zijn het altijd de diepere lagen die dit rechtsgebied zo moeilijk maken. Men moet heel goed zijn ingevoerd in uitgangspunten in de dogmatiek en in routes in de rechtssystematiek, ook Europees en internationaal, om tot juiste analyses en oplossingen te kunnen komen. Tijdens het proces van analyse veranderen ‘oplossingen’ voortdurend van vorm en kleur, als in een ouderwetse speelgoed-kaleidoscoop.
Kortom, men kan de ijzers onder de schaatsen maar beter heel goed geslepen hebben. Bij het Instituut voor Goederenrecht kunt u als advocaat, notaris of als jurist van een andere organisatie terecht met uw ingewikkelde kwesties op dit zo moeilijke rechtsgebied. Als liefhebber van de echte ‘knopen’ in het recht en met ruim 33 jaar ervaring, zowel in de wetenschap als in de rechtspraktijk, ben ik u graag van dienst.

Juridisch advies | Over Roel Westrik

Gericht en deskundig advies kan u helpen. Puzzels en kluwens als deze snel tot helderheid brengen zodat u verder kunt, is mijn hobby. Mijn werkterrein omvat de zakelijke markt van bedrijven, financieringsconstructies, rechtspersonen, zakelijke overeenkomsten en leveranties. De spelers in dit veld zijn, naast de bedrijven: banken en andere financiers, leveranciers, aannemers, de fiscus als schuldeiser, de overheid.
Juridische onderwerpen die dan spelen zijn onder meer: overeenkomsten, algemene voorwaarden, schadeclaims, aansprakelijkheden, financieringsconstructies, overdracht en verkrijging van eigendom, zekerheidsrechten als pand, hypotheek, persoonlijke zekerheden als borgtocht of hoofdelijkheid, de toekomstigheid van vorderingsrechten, kortom, botsingen van alles met iedereen. Eigenaars botsen met leveranciers en fabrikanten met eigendomsvoorbehoud, huurders met erfpachters of opstallers, banken met de fiscus. Beslagleggingen volgen, uitwinning van goederen, verrekening, surséance van betaling, doorstarts en faillissementen. De Actio Pauliana wordt ingeroepen. Europees recht blijkt daar van toepassing te zijn, of het blijkt om een zaak te gaan die mede buiten de Europese Unie speelt. Dan moet het internationale privaatrecht bij de beoordeling worden betrokken.
Voor een indruk  van mijn werkterrein, bekijk hier mijn publicaties.

Juridisch advies | Over Roel Westrik

Roel Westrik

Concrete problemen blijvend oplossen. Mensen en organisaties helpen met goede en werkbare oplossingen, of met aanzetten daartoe. Praktijkkwesties hoeven niet lang te slepen of ‘onoplosbaar’ te lijken.

Roel Westrik