Juridisch advies

Juridisch advies

Belangen blijken toch niet parallel te lopen, rechtsregels blijken te botsen, de markt verandert of zakt in of een crisis breekt uit. Pas dan wordt duidelijk waar de afspraken en regels toe leiden – en hoe complex de situatie kan worden of al is. Het goederen- en insolventierecht is daarbij een berucht en moeilijk rechtsgebied. En hoe meer belangen, hoe groter de kans op langdurige juridische conflicten. De belangen zijn immers ‘vertaald’ in juridische structuren. Die lijken netjes naast elkaar te zijn opgebouwd, maar zorgen nu voor complexe knopen, waardoor de spanningen (verder) oplopen en conflicten jaren kunnen gaan duren. Juridisch gezien is dat niet nodig.

Juridisch advies | Over Roel Westrik

Gericht en deskundig advies kan u helpen. Puzzels en kluwens als deze snel tot helderheid brengen zodat u verder kunt, is mijn hobby. Mijn werkterrein omvat de zakelijke markt van bedrijven, financieringsconstructies, rechtspersonen, zakelijke overeenkomsten en leveranties. De spelers in dit veld zijn, naast de bedrijven: banken en andere financiers, leveranciers, aannemers, de fiscus als schuldeiser, de overheid. Juridische onderwerpen die dan spelen zijn onder meer: overeenkomsten, algemene voorwaarden, schadeclaims, aansprakelijkheden, financieringsconstructies, overdracht en verkrijging van eigendom, zekerheidsrechten als pand, hypotheek, persoonlijke zekerheden als borgtocht of hoofdelijkheid, de toekomstigheid van vorderingsrechten, kortom, botsingen van alles met iedereen. Eigenaars botsen met leveranciers en fabrikanten met eigendomsvoorbehoud, huurders met erfpachters of opstallers, banken met de fiscus. Beslagleggingen volgen, uitwinning van goederen, verrekening, surséance van betaling, doorstarts en faillissementen. De Actio Pauliana wordt ingeroepen. Europees recht blijkt daar van toepassing te zijn, of het blijkt om een zaak te gaan die mede buiten de Europese Unie speelt. Dan moet het internationale privaatrecht bij de beoordeling worden betrokken. Voor een indruk  van mijn werkterrein, bekijk hier mijn publicaties.

Juridisch advies | Over Roel Westrik

Roel Westrik

Concrete problemen blijvend oplossen. Mensen en organisaties helpen met goede en werkbare oplossingen, of met aanzetten daartoe. Praktijkkwesties hoeven niet lang te slepen of ‘onoplosbaar’ te lijken.

Roel Westrik