Recht en taal

Recht en taal, taal en recht: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? Willen we elkaar als juristen, juist als juristen, goed begrijpen, precies weten wat de ander bedoelt, dan is een juist taalgebruik onontbeerlijk.
Hoe – juridisch – belangrijk maar ook leuk kan dat zijn? In dit blog komen opvallende verschijnselen in het taalgebruik van alledag voorbij, en tips om te zorgen dát de ander begrijpt, door het taalgebruik, wat wordt bedoeld.

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (4)

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (4) Taal is weerstand Is het ‘groter dan’ of ‘groter als’? Is het ‘rijt’ of ‘rijdt’? Loopt men als jurist of als samenleving tegen vraagjes als deze op, dan dienen zich twee mogelijkheden aan. De eerste mogelijkheid is, dat wordt opgezocht wat men wil […]

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (4) Read More »

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (2)

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (2) Wie zal het zeg gen? Weet je nog, let-ter-gre-pen leren op de lagere school? Streepjes zetten tus-sen woor-den? Leren af-breken? Vraag voor dit ‘taaldingetje’: waaróm moesten we dat eigenlijk leren? Waaróm ‘los of aan elkaar’? We hebben het allemaal bijgebracht gekregen en het

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (2) Read More »

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (1)

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? Willen we elkaar als juristen, juist als juristen, goed begrijpen, precies weten wat de ander bedoelt, dan is een juist taalgebruik onontbeerlijk. In dit blog komen opvallende verschijnselen in het taalgebruik van alledag voorbij, en tips om te zorgen dát de ander begrijpt, door

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (1) Read More »