Blogs

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (III, slot)

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (III, slot) Moet het zo moeilijk? In de vorige blogs bleek dat art. 5:117 lid 2 BW twee grote knelpunten aan het licht brengt. Even opfrissen: het artikellid verbiedt juridische beschikking over gemeenschappelijke onderdelen van een appartementengebouw. De ratio van het verbod, in het […]

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (III, slot) Read More »

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (4)

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (4) Taal is weerstand Is het ‘groter dan’ of ‘groter als’? Is het ‘rijt’ of ‘rijdt’? Loopt men als jurist of als samenleving tegen vraagjes als deze op, dan dienen zich twee mogelijkheden aan. De eerste mogelijkheid is, dat wordt opgezocht wat men wil

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (4) Read More »

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (2)

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (2) Wie zal het zeg gen? Weet je nog, let-ter-gre-pen leren op de lagere school? Streepjes zetten tus-sen woor-den? Leren af-breken? Vraag voor dit ‘taaldingetje’: waaróm moesten we dat eigenlijk leren? Waaróm ‘los of aan elkaar’? We hebben het allemaal bijgebracht gekregen en het

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (2) Read More »

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (1)

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? Willen we elkaar als juristen, juist als juristen, goed begrijpen, precies weten wat de ander bedoelt, dan is een juist taalgebruik onontbeerlijk. In dit blog komen opvallende verschijnselen in het taalgebruik van alledag voorbij, en tips om te zorgen dát de ander begrijpt, door

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (1) Read More »

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (II)

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (II) ‘Iets’ moeten onttrekken aan de gemeenschappelijke eigendom om tot de vestiging van een opstalrecht te komen. Het eerste knelpunt dat zich dan aandient: er ontstaat meer dan één gemeenschap van appartementseigenaars. Zie het vorige blog. Dat is problematisch, omdat die gemeenschappen bestuurd moeten

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (II) Read More »

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen?

   Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? Bij verduurzaming van appartementsgebouwen ‘wint’ de juridische kant van de zaak. Een leverancier van een duurzame installatie zou na plaatsing daarvan namelijk eigenaar moeten blijven, bijvoorbeeld door een opstalrecht. Maar

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? Read More »

Appartementsgebouwen – een slot op de deur naar verduurzaming

Appartementsgebouwen – een slot op de deur naar verduurzaming Om een appartementengebouw te verduurzamen, moet een leverancier eigenaar blijven van de installaties die hij aanbrengt in het gebouw. Dat is althans (mede) het doel van circulariteit. Zie deel I en deel II in deze blog-serie. In eigendom voor de leverancier zou een opstalrecht kunnen voorzien.

Appartementsgebouwen – een slot op de deur naar verduurzaming Read More »

Verduurzaming van appartementsgebouwen – hybride eigendom

Verduurzaming van appartementsgebouwen – hybride eigendom De wettelijke regels zijn streng wanneer het gaat om verduurzaming van appartementsgebouwen, zie deel I over dit onderwerp. Niet in acht nemen ervan creëert een juridisch aanvechtbare situatie. Worden zonnepanelen of duurzame installaties ook juridisch goed geplaatst? Het gaat in de kern om eigendom. In het appartementsrecht is sprake

Verduurzaming van appartementsgebouwen – hybride eigendom Read More »

Verduurzaming van appartementsgebouwen – juridisch onzeker

Verduurzaming van appartementsgebouwen – juridisch onzeker Zonnepanelen op het dak, een warmte-koude-opslaginstallatie in de kelder of een warmtepomp in een gezamenlijke ruimte. Technisch en bouwkundig gezien is verduurzaming van appartementsgebouwen mogelijk. Maar kan het ook juridisch goed geregeld worden, bijvoorbeeld via een opstalrecht? Dat is in het huidige appartementsrecht een hele opgave, om twee redenen.

Verduurzaming van appartementsgebouwen – juridisch onzeker Read More »