maart 2024

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (III, slot)

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (III, slot) Moet het zo moeilijk? In de vorige blogs bleek dat art. 5:117 lid 2 BW twee grote knelpunten aan het licht brengt. Even opfrissen: het artikellid verbiedt juridische beschikking over gemeenschappelijke onderdelen van een appartementengebouw. De ratio van het verbod, in het […]

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (III, slot) Read More »

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (4)

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (4) Taal is weerstand Is het ‘groter dan’ of ‘groter als’? Is het ‘rijt’ of ‘rijdt’? Loopt men als jurist of als samenleving tegen vraagjes als deze op, dan dienen zich twee mogelijkheden aan. De eerste mogelijkheid is, dat wordt opgezocht wat men wil

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (4) Read More »

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (2)

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (2) Wie zal het zeg gen? Weet je nog, let-ter-gre-pen leren op de lagere school? Streepjes zetten tus-sen woor-den? Leren af-breken? Vraag voor dit ‘taaldingetje’: waaróm moesten we dat eigenlijk leren? Waaróm ‘los of aan elkaar’? We hebben het allemaal bijgebracht gekregen en het

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (2) Read More »

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (1)

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? Willen we elkaar als juristen, juist als juristen, goed begrijpen, precies weten wat de ander bedoelt, dan is een juist taalgebruik onontbeerlijk. In dit blog komen opvallende verschijnselen in het taalgebruik van alledag voorbij, en tips om te zorgen dát de ander begrijpt, door

Recht en taal: hoe belangrijk maar ook leuk kan het zijn? (1) Read More »

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (II)

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (II) ‘Iets’ moeten onttrekken aan de gemeenschappelijke eigendom om tot de vestiging van een opstalrecht te komen. Het eerste knelpunt dat zich dan aandient: er ontstaat meer dan één gemeenschap van appartementseigenaars. Zie het vorige blog. Dat is problematisch, omdat die gemeenschappen bestuurd moeten

Wat is moeilijker: een gebouw verduurzamen of een juridisch fundament hiervoor aanbrengen? (II) Read More »