juli 2022

Ongelijk of ongeluk? Verwijtbaarheid, of pech?

Blog 2. Ongelijk of ongeluk? Verwijtbaarheid, of pech? Het eerste blog begon met de omschrijving van faillissement als de toestand van ‘opgehouden zijn met betalen’. Faillissement wordt door de rechtbank uitgesproken wanneer de rekeningen van de schuldenaar niet meer betaald kunnen worden. Schuldeisers willen betaald worden voor hun leveranties en verrichte diensten, en geef ze …

Ongelijk of ongeluk? Verwijtbaarheid, of pech? Lees verder »

De komma: een klein aanhangsel dat een groot verschil kan maken

De komma: een klein aanhangsel dat een groot verschil kan maken In taaltips zit al snel iets belerends. Dat was al niet welkom in een tijd waarin gezegd werd dat ‘je eerst maar eens zo moest leren schrijven als de meester of de juf’. De uitdrukking ‘op een schoolmeesterachtige toon’ zal daarmee zeker te maken …

De komma: een klein aanhangsel dat een groot verschil kan maken Lees verder »

Licht op faillissement

Licht op faillissement. Er is weinig aandacht voor faillissement als maatschappelijk verschijnsel. Het is een tak van sport die wordt geassocieerd met een teruglopende economie en veel ellende voor alle betrokkenen. Daar zit natuurlijk geen onwaarheid in. Als verschijnsel in de samenleving zou het echter meer in het licht mogen staan. Heel soms verschijnt er …

Licht op faillissement Lees verder »

Los of vast: wie zal het zeg gen?

Los of vast: wie zal het zeg gen? Weet je nog, let-ter-gre-pen leren op de lagere school? Streepjes zetten tus-sen woor-den? Leren af-breken? Vraag: waaróm moesten we dat eigenlijk leren? Welk doel heeft ‘los of aan elkaar’? We hebben het allemaal bijgebracht gekregen en het wordt als het goed is nog steeds aangeleerd. Hoe komt …

Los of vast: wie zal het zeg gen? Lees verder »