Goederenrechtelijke vraag?

Uw ingewikkelde kwestie snel en blijvend opgelost

Juridisch ingewikkelde kwestie?

Ik los ‘m graag voor u op,
blijvend als het even kan.

Mijn diensten

Juridisch advies

Het goederenrecht wordt als erg lastig ervaren. Dat is niet onterecht. Vragen van goederenrecht worden vaak vergeleken met ‘hogere wiskunde’. Zowel de advocatuur en het notariaat als andere organisaties, zoals ondernemingen en de overheid, hebben er moeite mee.

Dit geldt al in ‘gewone’ kwesties over een erfdienstbaarheid, appartementsrecht of burenrecht. Het ijs is altijd hard en spiegelglad: de ene partij heeft gelijk, de ander ‘dus’ niet. Veel ruimte zit daar meestal niet tussen. In insolventiesituaties wordt dit nog pregnanter duidelijk. Dan komen ‘grondposities’ als eigendom en zakelijke rechten van opstal, erfpacht, pand, hypotheek of appartementsrecht pas echt tot volle wasdom.

Tekst schrijven of nakijken?

U wilt dat uw boodschap aankomt bij de lezer, bijvoorbeeld die van uw website. Een goede tekst kan dat bewerkstelligen. Bij een minder goede klikt de klant na twee seconden weg. Leidt de tekst tot verwarring, dan zet u de klant op het verkeerde been. Een voorbeeld: een landelijk dagblad meldt dat ‘beslag wordt gelegd op miljoenen jachten’. Dat is een omvangrijke klus, denkt de lezer. Bedoeld zijn natuurlijk ‘miljoenenjachten’. Het is maar één spatie, maar het effect op uw lezer – uw klant – is groter dan u wellicht denkt. Wilt u uw tekst laten (her)schrijven of nakijken?

Kennis bijspijkeren?

Bijblijven in de snel veranderende wereld van het recht is een basisvereiste. Bovendien, u dient jaarlijks uw PO-punten te behalen. Ik geef tal van cursussen en lezingen op het terrein van het burgerlijk recht, het Europees recht en het internationaal privaatrecht. Wilt u uw kennis bijspijkeren?

mr. dr. Roel Westrik

Wetenschapper én (praktijk)jurist met grote voorkeur voor ingewikkelde zaken en grondslagen op het gebied van het burgerlijk recht, Europees recht en het internationaal privaatrecht. Privaatrecht ‘breed’ is mijn specialisme, met 33 jaar ervaring in juridisch-wetenschappelijk onderwijs en research en – tegelijkertijd – 17 jaar ervaring in juridische advisering bij advocatenkantoren. In 2001 gepromoveerd op het onderwerp Koop breekt geen huur’ en het huurbeding’. Thans vooral adviseur goederenrecht (erfpacht, opstal, appartementsrecht, eigendomskwesties, zakelijke zekerheidsrechten, beslag, schuldeisersposities).

Juridisch advies | Over Roel Westrik

Praktijkkwesties hoeven niet lang te slepen of ‘onoplosbaar’ te lijken.

mr. dr. Roel Westrik

Concrete problemen blijvend oplossen. Mensen en organisaties helpen met goede en werkbare oplossingen, of met aanzetten daartoe. Praktijkkwesties hoeven niet lang te slepen of ‘onoplosbaar’ te lijken.

Roel Westrik